ДЕМОГРАФИЈА

Демографија за град Крива Паланка

15 Jun 2020

Вкупно население: 20820
Домаќинства: 6600

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ
Македонци: 19998
Турци: 2
Роми: 668
Власи: 3
Срби: 103
Бошњаци: 2
Други: 44

ПИСМЕНОСТ
Писмени: 17645 (мажи: 9395, жени: 8250)
Неписмени: 1013 (мажи: 159, жени: 854)

ШКОЛСКА ПОДГОТОВКА
Вкупно население на возраст од 15 и повеќе години, според школската подготовка
Вкупно население: 17110
Без училиште: 1197
Некомплетирано основно образование: 2357
Основно училиште: 4851
Средно училиште: 7492
Виша школа: 490
Високо образование: 707
Магистратура: 3
Докторат: 1
Се уште во процес на основно образование:12

АКТИВНОСТ
Вкупно население на возраст од 15 и повеќе години, според активноста
Вкупно: 17014
Економски активни: 8668
Вработени: 4382
Невработени: 4286
Економски неактивни: 8346

Забелешка: Податоците се од Пописот на населението, домаќинствата и становите во РМ, 2002 година, прилагодени на новата територијална поделба на РМ, дефинитивни податоци, мај 2005.


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

17 Јануари 2017

Lorem ipsum dolor sit amet

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.