МЕЃУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „СВЕТИ ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ"

Меѓународниот Фолклорен Фестивал „Свети Јоаким Осоговски" се одржува традиционално секоја година во

08 Jun 2020

Меѓународниот Фолклорен Фестивал „Свети Јоаким Осоговски" се одржува традиционално секоја година во последната недела на месец Август. На фестивалот учествуваат ансамбли од странство и општини  со кои Крива Паланка има воспоставено пријателски односи, како и домашни реномирани ансамбли. Се зачувува и истовремено, се популаризира  изворниот фолклор, богатата традиција и култура низ сплетот на народните ора и песни кои секогаш биле и ќе бидат една од најважните врски меѓу блиските народи. Фестивалот оваа 2020 година ќе го одбележи 16-тото по ред издание на Меѓународниот Фолклорен фестивал „Свети Јоаким Осоговски".