ПАРК „ГИНОВЦИ“

Комплекс кој располага со угостителски и сместувачки обjекти распоредени околу и на самото преубаво

07 Jun 2020

Kомплексот Парк Гиновци е лициран на 80 километри од Скопje, 150 км од Софиja Република Бугариja и на само 1 км од магистралниот пат Куманово – Крива Паланка – Република Бугариja.

Комплексот е распространет на површина од 10 хектари, располага со угостителски и сместувачки обjекти распоредени околу и на самото преубаво езерце.

Ресторанот располага со капацитет 230 гости во внатрешниот дел, 200 гости во надворешнио дел околу езерцето и на сплавовите на вода.

Комплексот располага и со патеки за прошетка, тениско игралиште, детско катче, црквичка, мини ЗОО, сала за свадби и други свечености со капацитет 400 гости, сопствен погон за преработка на месо и повеке од 200 паркинг места за своите гости.

Парк Гиновци е погоден за одржуванье на делови средби, семинари и конференции и за поминуванье на незаборавни мигови со целото ваше семеjство.

www.parkginovci.com

https://www.facebook.com/pg/PARK-GINOVCI-221911737835799/about/?ref=page_internal

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA+%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8