ЦРКВА СВЕТИ НИКОЛА – С. ТРНОВО

Црквата посветена на Св.Никола Чудотворец е манастирска црква од типот на еднокорабни градби, со пол

06 Jun 2020

Црквата посветена на Св.Никола Чудотворец е манастирска црква од типот на еднокорабни градби, со полукружна апсида и покрив на две води. Постојат две години како можни за настанокот на црквата 1505 или 1605 година. Кон западната страна е дограден затворен трем со два влеза (XIX век), додека на јужната страна се наоѓа и отворен трем. Над западниот влез однатре е сочуван ктиторкси натпис од кој се дознава дека ктитор бил презвитерот Пејо со неговата „подружија“Пројка.

Тематската програма на ѕидното сликарство не отстапува од вообичаените канони на пост-византиското сликарство. На сводот од исток кон запад во четири медаљони впишани во квадратни полиња се претставени Исус Христос од Вознесението носен од четири ангели, Христос Пантократор, Богородица Оранта и Исус Христис Ангел на Великиот Совет. На четирите агли од коработ се претставени евангелистите. Потоа следуваат допојасни ликови на старозаветни пророци, под кои се претставени сцени од Гоемите Празници и фриз од медаљони на допојасни маченици.

Во првата зона се претставени стоечки фигури на светители. На исток  во конхата на апсидата е претставена Богородица од типот Знамение со Христос во медаљон на градите и литургиска служба на светите архиереи на Исус Христос Агнец.

Од живописот можат да  се издвојат: фреската со раѓањето Христово т.е. насликана е црвената витлеемска ѕвезда која е исклучителна појава во византиското сликарство; фреската на Св.Никола со евангелие во раката која се наоѓа во ѓаконикот наместо пред иконостасот на јужниот ѕид каде пак се насликани претстави на Св.Теодор Тирон и Св. Теодор Стратилат; фреската со претстава на локалниот анахорет Св.Јоаким Сарандопорски  (Осоговски) чиј култ бил силен во овие краишта; претставата на првиот српски архиепископ Св.Сава облечен во бел фалон.

Ниската олтарна преграда е од типот на двокатен иконостас што го дели олтарниот просор од иконостасот. Од првобитните икони се сочувани само Дејзисот, наддверието, на кое е насликана темата Христос Недремано око, и царските двери со прилично оштетеното Благовештение, а од распетието се сочувани два крака од крстот и долниот дел од основата.


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед

17 Јануари 2017

Lorem ipsum dolor sit amet

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.