Ден на просветните работници

Манифестацијата „Ден на просветните работници„ се организира веќе неколку годиди наназад на 24 мај,

08 Jun 2020

Манифестацијата „Ден на просветните работници„ се организира веќе неколку годиди наназад на 24 мај, Денот на сесловенскикте просветители Кирил и Методиј. На манифестацијата и претходи избор на „Најдобар просветен работник во градот“ предложен од колегите и учениците од двете основни и средното училиште во градот и „најдобар ученик “ поединечно од ООУ Илинден, ООУ Јоаким Крчовски и СОУ Ѓорче Петров. На свечената академија организирана од просветните работници од споменатите училишта се доделуваат плакети за најдобрите во двете категории.